Dating pangalan ng mga bansa sa hilagang asya

Karamihan sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas,Tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate, at iba pa.

Ang pagbabahagi at pag-uulat ng inyongmga nakalap at nasaliksik na impormasyon tungkol sa likasna yaman ng asya at ang implikasyon nito sa pamumuhayng mga asyano ay aktibo kang makibahagi sa talakayangamit ang mga gabay na tanong sa ibaba.

Kanlurang asya ay nakalatag sa pangkontinentalna bahagi ng asya at sa hilagang silangang bahagi ngafrica.

. ilarawan ang anyo ng lupain ng asya sa hilaga, kanluran, timog,Timog-silangan, at silangan nito.

Ang pangkapuluangtimog silangang asya o insular southeast asia naman ay binubuo ngmga kapuluang nakalatag sa karagatan kabilang ang mga isla ng pilipinas,indonesia, at east timor.

Maaari ringbalikan ang mga teksto tungkol sa mga uri ng klima atvegetation cover ng asya na nasa naunang mga pahinamula rito.

Anumangiyong matutuhan sa araling ito ay magagamit moupang maisagawa ang iyong proyekto mataposang aralin, isang feature article tungkol sa likasna yaman ng asya na mamarkahan batay sasumusunod na pamantayan: saysay ngnilalaman, organisasyon ng paglalahad ng mgakaisipan, mensahe, at hikayat o dating sa mgamambabasa.

Mga nakuha mong impormasyon ukol sakinaroroonan, sukat, hugis, paghahating panrehiyon, atmga anyong lupa at anyong tubig ng asya, bilang isangasyano ay mahalaga ring matukoy mo ang ibat-ibangvegetation cover na mayroon sa ibat ibang rehiyon ngasya bilang bahagi ng pisikal na katangian nito, at iyanay iyong aalamin sa pamamagitan ng pagbasa ng tekstotungkol dito.

Dito nakalatag ang mga bansang arabo (saudi arabia,Lebanon, jordan, syria, iraq at kuwait), gulf states (yemen, oman, united arab.

Dating pangalan ng mga bansa sa silangang asya

Hilagang Asya(Group 5)

Performance Task (Hilagang Asya - Group 5)

Malubhang problema ang salinizationsa bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig-alat sakanilang mga ilog na dumadaloy sa 38% ng bansa.

Umaabot sa 770 libong milya ang kabuuangsukat ng mga pulo sa asya at kabilang dito angcyprus, andaman, sri lanka, maldives, borneo,taiwan, at marami pang iba.

Ang malalaking ilogay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinangpara sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunanng kuryente.

Hindu kush (afghanistan), pamir (pakistan,afghanistan, tajikistan, at kyrgyzstan), tien shan(hilagang asya), ghats (timog asya), caucasus(azerbaijan, georgia, russia at armenia) at angural (kanlurang asya) ay ilan din sa mgabulubundukin ng asya.

Sahilagang bahagi nito ay makikita ang hanay ngmga bundok ng hindu kush sa afghanistan,karakoram range sa pakistan at china, atang himalayas sa nepal.

Ayon sa pag-aaral ng asian developmentbank, nangunguna ang bangladesh, indonesia, pakistan, atpilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rateng deforestation.

Sa solid wasteang pagtatapon ng solid waste o basura ay isangmalaking suliranin hindi lamang ng asya kundi ng buongdaigdig.

Ngunit sa kabila nito, ang asya rin mismoang nakapagtala ng pinakamabilis na pagkawala ngbiodiversity bunsod ng: (1.

13 : profayl ng asyataglay ang iyong kaalaman sa mga detalye ngaralin, gumawa ka ng pangkalahatang profaylpangheograpiya ng asya na siyang magagamit mo sapaggawa ng iyong proyekto sa pagtatapos ng unang aralinng modyul.

Dating pangalan ng mga bansa sa asya

Bagamat malawak angchina, ang mga naninirahan dito ay nagsisiksikan sa silangang bahagi ng bansana isang kapatagan hindi tulad ng kanlurang bahagi nito na binubuo ng mga kabundukan at talampas.

Tubig sa mga dagat at karagatan na nakapaligid saasya ay nagdaranas din ng kontaminasyon mula sa mgabasura, maruming tubig galing sa mga industriya, angaksidenteng pagkatapon ng langis o oil spill mula samalalaking oil tanker at ang latak o residue ng mga pesticides.

Samantala, angsavanna naman na matatagpuan sa timog silangang asya partikular samyanmar at thailand ay lupain ng pinagsamang mga damuhan atkagubatan.

3 : pag-akyat tungo sa pag-unladngayon ay bubuo ka ng sarili mong pagtataya ukolsa progreso ng iyong mga kaalaman tungkol sakapaligirang pisikal ng asya at ang ginawang pagtugon ngtao dito.

Una, ang daloy ng wikang austronesyano ay maaaring nagmula sa formosa at timog tsina noong 5000 bk, tumawid sa hilaga ng pilipinas, at bumaba pa-silangan tungong kalapit na mga bansa.

Makapagtala ka ng mahahalagang punto oideya habang isinasagawa ang anuman sa mga gawainnang sa gayon ay lalo mong maunawaan ang kahalagahanng katangiang pisikal ng asya sa mga asyano sa pagbuoat pag-unlad ng kanilang kabihasnan.

Ang ilang mgadisyerto, baybay-gilid, at mga kabundukan sa ibat-ibangbahagi ng asya ay nagtataglay ng samut-saring yamangmineral- mga metaliko, di-metaliko at gas.

. ano ang masasabi mo sa bansang japan nabagamat salat sa likas na yaman ay maunlad?

. kung mabibigyan ka ng pagkakataon na aktuwal namapasyalan ang isa sa mga ito, ano ang iyongpipiliin?

Lumang pangalan ng mga bansa sa hilagang asya

Sa susunod na aralin, masmatututunan mo kung paanong nililinang ng tao angkaniyang kapaligiran o likas na yaman ng kaniyangbansa upang matustusan ang kanyang mgapangangailangan.

Basahinat unawain mo itong mabuti at batay sa mga datos atpaglalarawan dito ay bumuo ka ng paghihinuha kungpaanong ang klima ay nakaimpluwensya sa pamumuhayng mga asyano.

Dahil sa ang insular southeast asia aynakalatag sa pacific ring of fire, tinatayang nasahumigit kumulang 300 aktibong bulkan ang nasaasya tulad ng semeru, krakatoa, fuji, pinatubo,taal at mayon.

Sa bawat kahon sa ibaba ng bawat seksyon ng datachronicle ay itala ang mga bansa sa asya na mayganitong uri ng behetasyon.

Ito ay kinakailangang naglalaman ngkomprehensibong paglalarawan ng mga salikpangheograpiya ng asya, ang kaibahan ng asya sa ibapang mga kontinente sa daigdig, at ang kontribusyon ngpisikal ng kapaligiran sa pagbuo ng kabihasnan ng mgaasyano.

Malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mgaalagang hayop ang hilagang asya bagamat dahil sa tindi ng lamigdito ay halos walang punong nabubuhay.

Naman ng timog asya ang india; mga bansang muslim ng afghanistan,Pakistan at bangladesh; mga bansang himalayan ng nepal at bhutan; at mga.

Biodiversity ng asyaang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi nglahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasanay tinatawag na biodiversity.

. bigyan ng paghihinuha kung paanong ang mgapananim at vegetation cover sa asya aynakadepende sa uri ng klima mayroon sa isangpartikular na lugar o bansa.

Ano ang dating pangalan ng mga bansa sa asya

Hilagang Asya

I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

Nasa maliit na bahagi lamang ng bansa ang malaking bahagi ng populasyonsapagkat mahigit sa 80% ng lupain ng japan ay kabundukan.

Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya,Kasaysayan, kultura, lipunan nito, at sa ibat ibang larangan ng buhay asyano.

Ay sisimulan mo na ang iyongpagpapalawig ng mga kaugnay na konseptotungkol sa likas na yaman ng asya.

Hilagang bahagi ng mga steppe ng russia at manchuria atmaging sa mongolia matatagpuan ang prairie, ang lupaing may damuhangmataas na malalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses.

Pa man dumaong ang mga mananakop na europeo sa dalampasigan ng kapuluan, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga sinaunang pilipino sa mga karatig-bansang gaya ng tsina at timog-silangang asya.

Sa timog -silangang asya at sa mga bansang nasa torrid zone ang biniyayaan ngtropical ra inforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay napanahon ng tag-ulan at tag-araw.

Sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas,tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate, at ibapa.

Sa asian development bank, nangunguna ang bangladesh,Indonesia, pakistan, at pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na.

Maging ang mauunlad na bansaay dito kumukuha ng mga hilaw na materyales kungkayat halos nauubos ang likas na yaman ng huli at hindisila ang nakikinabang dito.

Dating pangalan ng mga bansa sa timog kanlurang asya

Ng biodiversityang kontinente ng asya ay itinuturing na isa sa maypinakamayamang biodiversity sa buong mundo.

Ng unang gawain, atin namanglalakbayin ang mga katangi-tanging lugar sa asya at alaminmo ang antas ng iyong paunang kaalaman ukol dito.

Pansin din angimplikasyon ng likas na yamansa pamumuhay ng mga asyanosa aspeto ng agrikultura,ekonomiya, panahanan, atkultura.

Ka ng iyong pahayag ukol sa pauna mongkaalaman sa kontinente ng asya, sa pisikal na katangiannito at ang naging pag-ayon ng tao dito sa pamamagitan ngpagpuno ng cloud callout sa unang hakbang ng iyong pag-akyat sa ganap na pagkatuto.

Ang tagtuyot sa ilangbahagi ng asya, ang mga epekto ng global warming, angmga sakit na lumalaganap na sanhi o di kayay pinapalalang polusyon ay ilan lamang sa mga suliraningpangkapaligiran na nararanasan natin ngayon.

. ano sa tingin mo ang mainam na solusyon kungpaanong matutugunan ng likas na yaman ng isangbansa ang lumalaking dami ng populasyon nito gayongang lupa naman ay hindi lumalaki?

Sapamamagitan nito ay makabubuo ka ng mga pangungusapna may kaugnayan sa asya at sa pisikal na katangian nito.

| agusandelnorte| agusandelsur| aklan| albay| antique| apayao| aurora| basilan| bataan| batanes| batangas| benguet| biliran| bohol| bukidnon| bulakan| cagayan| camarinesnorte| camarinessur| camiguin| capiz| catanduanes| cavite| cebu| compostelavalley| cotabato| davaodelnorte| davaodelsur| davaooriental| dinagat islands| silangang samar| guimaras| ifugao| ilocosnorte| ilocossur| iloilo| isabela| kalinga| launion| laguna| lanaodelnorte| lanaodelsur| leyte| maguindanao| marinduque| masbate| misamisoccidental| misamisoriental| mountainprovince| negrosoccidental| negrosoriental| hilagang samar| nuevaecija| nuevavizcaya| occidentalmindoro| orientalmindoro| palawan| pampanga| pangasinan| quezon| quirino| rizal| romblon| samar| sarangani| shariffkabunsuan| siquijor| sorsogon| timog cotabato| timog leyte| sultankudarat| sulu| surigaodelnorte| surigaodelsur| tarlac| tawi-tawi| zambales| zamboangadelnorte| zamboangadelsur| zamboangasibugay.

Malawak at mataba ang lupain, mas matutugunannito ang mga pangangailangan ng bansa atmakapagluluwas ng mas maraming produkto.

Dating pangalan ng mga bansa sa hilagang asya

Hilagang Asya

I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

Pinakamalakingtagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang saudi arabia,at malaki rin ang produksyon ng langis ng mga bansang iran,iraq, united arab emirates (uae), kuwait, at oman.

Ngayon sa yo ang ilang kaalaman tungkolsa dalawa sa mga mahahalagang salik ng kapaligirangpisikal ng asya, ang mga anyong lupa at mga anyong tubignito.

Pacific ring of fireang p ilipinas, kasama ang ilang mga bansa sarehiyong asya pasipiko, ay nakalatag sa isang malawak nasona na kung tawagin ay ring of fire, o circum-pacificseismic belt.

Mga likas na yaman ng asyamagkakaiba ang likas na yaman ng mga rehiyon sa asya.

Ili ang umukit ng payyo [rice terraces] sa kordilyera, bayan ang bumangon sa hirap at kalamidad, banwa ang nagtaboy sa mga banyaga, at sultanato ang bahagi ng malawakang pagkilos hinggil sa pagtatamo ng kabansaan at ng mga pag-aaklas mula tangway ng malaysia upang biguin ang mga europeong mananakop na kulimbatin ang likas-yaman ng mindanao at palaganapin ang kristiyanismo sa buong asya.

Mahalagang maunawaan ang pisikal nakatangian ng asya sa pagbubuo ng kabihasnangasyano, ay may pantay ring katuturan ang alamin anglikas na yaman ng mga bansa sa ibat ibang rehiyon ngkontinente ng asya.

Sa tatlong rehiyong pisikal ang kanlurangasya: ang northern tier na lupain ng kabundukan attalampas, ang arabian peninsula na isang malawak na tangway na pinaliligiran ng ibatibang anyong tubig ngunit ang loob na bahagi nito ay salat sa tubig dahil disyerto angmalaking bahagi nito, at ang fertile crescent na nagtataglay naman ng matabang lupa atsaganang suplay ng tubig.

. paanong ang interaksiyon ng tao sa kaniyangkapaligiran ay nagbigay-daan sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang asyano?

Pangkat ng mga pulo namarami sa asya tulad ng indonesia, angpinakamalaking archipelagic state sa buong mundona binubuo ng humigit kumulang na 13,000 mgapulo, ang pilipinas at ang japan.